NES Health Therapie

Sinds november 2014 maak ik gebruik van de NES Health om meer inzicht te krijgen in de problemen van mensen. Het waarom van de klachten is niet altijd duidelijk  en dat maakt behandelen soms moeilijk. De Bowen Therapie en Emmett Therapie zijn geweldige therapieën die veel problemen (definitief) oplossen. Toch blijft het soms moeilijk om te achterhalen waarom de therapieën bij sommige mensen tot geweldige resultaten lijden en bij andere mensen niet. Dit kan met vele factoren te maken hebben en is een moeilijk zoekplaatje.

Door het maken van een energetische scan wordt veel duidelijk, ook voor de cliënt. Het maakt vaak zichbaar wat gebeurtenissen in ons leven (zoals ongelukken,  trauma’s, verdriet, rouwen, ruzies, onzekerheden, niet gelukkig zijn, angst, geen doel hebben etc ) voor impact hebben op ons lichaam. Veel problemen zijn niet verwerkt maar weggestopt, waardoor het in ons lichaam blijft zitten en problemen in o.a. het zenuwstelsel veroorzaken.
We weten nu dat emoties evenveel met het lichaam te maken hebben als met de hersenen door het holistisch model dat mind, body en spirit direct met elkaar verbonden zijn.
Emoties versterken speciale activiteiten in het zenuwstelsel en het zenuwstelsel heeft de intelligentie om het verschil te zien tussen positieve en negatieve emoties en zelfs tussen verschillende negatieve emoties. Verschillende types emotie sturen verschillende boodschappen door het zenuwstelsel naar het hart, de hersenen en het lichaam. Bij iedere hartslag communiceert je hart met  je lichaam, hart en hersenen d.m.v. je zenuwstelsel, hormoonstelsel, eletromagnetische velden en andere energie banen.
De balans van het autonoom zenuwstelsel is van groot belang voor het gezond functioneren en in balans houden van lichaam, geest en emoties.

Door het maken van een scan komen oude herinneringen c.q. emoties soms boven of vindt er herkenning plaats van huidige situaties in iemands leven.  Hierdoor kun je er beter over praten en is de link met bepaalde klachten ook duidelijk te leggen. De behandeling wordt hierop afgestemd.

De behandeling bestaat meestal uit een bowen- en/of emmett behandeling waarbij een behandeling met de MiHealth wordt geïntegreerd.

 

Bij BNatural kunt u niet alleen terecht voor een scan van uzelf, maar ook van uw dieren!

voor mens en dier!

Wat is NES Health?

Heeft u zich al eens afgevraagd hoe het komt dat in een gezond lichaam alle cellen en organen altijd precies weten wat ze moeten doen en dit ook nog perfect uitvoeren?
Wetenschappers hebben ontdekt welke mechanismen het lichaam optimaal laten functioneren, hoe het komt dat de veerkracht afneemt en op welke wijze gebreken  zich manifesteren.

Baanbrekende innovatieve wetenschap geeft aan dat er een regulerend energie- en informatieveld is, dat op sub-cellulair niveau invloed uitoefent op het fysieke lichaam: een hoofd besturingssysteem voor alle fysiologische functies. NES Health noemt dit het Human Body Field (HBF). NES Health heeft de functies en structuren hiervan gedurende meer dan 30 jaar onderzocht. Een van de conclusies is dat verstoringen en blokkades in het HBF de onderliggende oorzaken van lichamelijke problemen zijn. Dit heeft geleid tot het basis principe van waaruit NES werkt:  energie en informatie besturen de biologie van het lichaam.
Voor een optimale gezondheid is het dus noodzakelijk dat al deze drie aspecten aandacht krijgen.
Het assortiment dat NES Health biedt is hierop afgestemd: de NES ProVision, de NES-MiHealth en de NES infoceuticals vormen samen een krachtig Total WellNES-systeem.

De NES ProVision Scan

De informatie van het lichaam is enigszins te vergelijken met de software van een computer. Het vertelt de biochemie van het lichaam hoe het zichzelf moet organiseren en structuren. Als u een perfect werkende ‘software’ heeft dan weet uw lichaam precies wat het moet doen en hoe het zichzelf kan herstellen. In wezen is het lichaam in staat te werken aan de hand van een blauwdruk of een set informatiecodes voor een optimale gezondheid en evenwicht.

Dankzij Peter Fraser, die het menselijk lichaamsveld en haar optimale werking gedurende dertig jaar lang in kaart bracht, heeft NES Health de NES ProVsion ontwikkeld – een geavanceerde analyse software. De NES ProVision leest de informatie van het lichaam door de informatie van ‘de kaart van het optimale lichaamsveld’ te versturen en de reactie, die elk lichaamsdeel apart, weer terugstuurt. De totale scan duurt slechts enkele seconden en registreert het volgende:

 

  •          voedingstoestand
  •          Milieu toxines
  •          Regulatiesysteem
  •          Orgaansystemen
  •          Energie levels
  •          Emotionele kwesties
  •          Verstoringen in het weefsel
  •          Energiestroom

      

 

Scant eenvoudig in slechts enkele seconden het lichaamsveld van de cliënt door hun hand op de scanner te plaatsen. NES ProVision identificeert de blokkades en afwijkingen in de energiestroom en de informatie. De ProVision geeft op zijn beurt een advies voor een behandelprotocol om het aangeboren, zelfherstellende vermogen van het lichaam te stimuleren.

De volgende analyses worden gemaakt:

·         Energieanalyse: identificeert energieblokkades in de spieren, het skelet, de energiekanalen en analyseert de kracht van de energie die wordt geproduceerd door de verschillende systemen en organen;

·         Informatieanalyse: toont verstoringen in de informatie van het hoofdbesturingssysteem van het lichaam: het lichaamsveld;

·         Nutritionele analyse: markeert probleemgebieden in absorptie en metabolische processen en identificeert gevoeligheden, malabsorptie en intolerantie voor bepaalde voedingsmiddelen. En geeft een aanbeveling voor de inname van supplementen.

·         Milieuanalyse: detecteert verstoringen in het lichaamsveld als gevolg van specifieke omgevingsfactoren, toxines, elektromagnetische straling en geeft weer in welke mate het lichaam in staat is hier mee om te gaan;

·         Emotionele en Mentale analyse: identificeert de kernemoties, overtuigingen, en zelfs of iemand in staat is om creatief te zijn en zaken te verwezenlijkheden in het leven. Toont eveneens shocks en trauma’s die onlangs hebben plaatsgevonden, mogelijk (nog) conflicteren en zichtbaar zijn in het lichaamsveld – als weefsel, in de cellen of in het energetische geheugen.

 

Als de screening is voltooid, geeft de software een grafische weergave van de afwijkingen in de lichaamsenergie, die zijn gelokaliseerd. Daarnaast krijgt u een aanbeveling voor behandelingen, met   infoceuticals, NES MiHealth-functies die de therapeut kan gebruiken. Deze stimuleren het zelfherstellend vermogen en herstellen de waargenomen verstoringen.

 

De NES MiHealth:

 

Het NES Total WellNES-systeem is ontworpen om de lichaamsenergie te lezen, daarmee te communiceren, en het door middel van stimulatie te veranderen.

Dit gebeurt op verschillende manieren, maar in eerste instantie communiceert de NES MiHealth met dat deel van het lichaam waarop het geplaatst wordt. Door zwak-elektronische signalen uit te zenden op dat deel, en dan te ‘luisteren’ naar de reactie die het lichaam daarop geeft.

De huid is een fantastische indicator om aan te geven wat er ‘onderliggend’ gebeurt. De huid is magnetisch. Als er een blokkade in de energiestroom of ander probleem is, wordt de huid magnetischer – meer ‘plakkerig’. De NES miHealth detecteert dit. Als deze specifieke plek gestimuleerd wordt, verandert de magnetische kracht .  Voor de NES miHealth hét teken dat het lichaam ‘antwoordt’ en een ‘herstelreactie’ geeft.

Een andere manier om naar deze technologie en de werking te kijken is dat alle cellen in potentie een bepaalde elektrische lading hebben. Cellen die ziek of moe zijn, of slecht werken hebben een mindere elektrische kwaliteit. Dit uit zich in een bepaalde magnetische waarde en het ‘plakkerige’ van de huid.

Door een specifieke plek – het weefsel  - energie te geven, helpt de miHealth het elektrische potentieel van deze cellen weer te laten stijgen, zodat ze weer ‘normaal’ en optimaal kunnen functioneren. De behandeling met de NES miHealth zorgt er tegelijkertijd voor dat het zenuwstelsel wordt gestimuleerd, door een signaal naar het brein te sturen. Hiermee wordt een verbinding gemaakt met de bron van de aansturing van dat deel van het lichaam, en kan ook het zelfherstellend vermogen zijn werk weer doen.

In essentie helpt de NES miHealth het lichaam te herstellen met het op peil brengen van het energieniveau en het verbeteren van de energiehuishouding. Dit gebeurt  door op specifieke frequenties, die zijn afgestemd op de frequenties van de organen en (sub)systemen, die door ons in kaart zijn gebracht, pulsen te geven. Het resultaat kan zijn: een verhoogd welzijn.

De  NES miHealth heeft ook een ‘uitzendmodus’, zodat hij niet in direct contact met het lichaam hoeft te zijn. Dan wordt gebruik gemaakt van gepulseerd elektromagnetische velden

 

 

 

 

Informatie corrigeren met Infoceuticals

 

Onze Infoceuticals zijn ontwikkeld op basis van de theorie van de homeopathie.

In plaats van sporen van de aandoening toe te voegen, hebben al onze supplementen een imprint met specifieke informatie die corrigeert en opbouwt.
(Talloze onderzoekers hebben laten zien en bewezen dat imprints met informatie mogelijk zijn in iedere polymeer.)

Op dit moment bestaan de imprints van NES uit correctieve informatie die wordt ingeprint in colloïde mineralen en verschillende kruiden (en daarnaast ook in de geluidsgolven in onze helende muziek Cd’s en filmdocumentaires).

Het lichaam ontvangt en reageert op deze informatie en begint met het zelfherstel.

 

Bij NES hebben wij een compleet systeem voor de gezondheidszorg gecreëerd, dat:

 

1.       Verstoringen in het lichaamsveld diagnosticeert

2.       Deze correleert met informatie- en energetische storingen van de verschillende delen van het fysieke lichaam en de organen, en

3.       De verstoringen (gedurende enige tijd) helpt corrigeren met behulp van bio-elektrische stimulatie (met de NES miHealth), Infoceuticals.

 

Bij BNatural kunt u niet alleen een scan maken van u zelf,

maar ook van uw dieren!!

 

Heeft u een klacht waar u mee moet leren “leven”? Dan is het maken van een scan en daarbij een behandeling iets voor u.

Elke klacht heeft een oorzaak en achtergrond. Loop niet langer met pijn of verdriet, geef uzelf de kans om naar een oplossing te zoeken. De scan zal veel duidelijk maken en u op pad helpen om uw leven te veranderen.