Idosalve

Idosalve is een combinatie van methylsalicilaat en iodine, vermengd met pindaolie. 

Het wordt speciaal gemaakt voor ECBS, the European college of Bowen studies. Derhalve is Idosalve alleen verkrijgbaar bij Bowentherapeuten.

Idosalve wordt met name toegepast bij gewrichtscalcificaties. De iodine verzacht de calcificaties langzaam en de methylsalicilaat verzacht de pijn en vermindert de ontsteking. 

Veel cliënten met artritis, met name aan de vingers, ervaren dat bij geregeld gebruik de pijn vermindert en de beweeglijkheid van de gewrichten vergroot. 

Een goede toepassing van Idosalve is bij bunions, een calcificatie van het eerste metatarsale gewricht van de grote teen. Deze behandeling vergt nogal wat geduld van de cliënt, maar op den duur zal de knobbel werkelijk verdwijnen. Ook hamertenen kunnen hiermee worden behandeld. 

Idosalve wordt gebruikt in combinatie met Epsomzout. 

Epsomzout reduceert het opgebouwde zuur in het lichaam en werkt op het herstel van het zuur/basen evenwicht. 

Zie verder onder “Epsomzout”.